icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Mr Trung)  
Thời gian:
Phương tiện: Máy bay. Xe khách. 

Mã số

Tên Tour

Ngày khởi hành

Hạng vé

Giá vé

Phụ thu

Giá tour

Phương tiện

Phòng đơn

Ngoại quốc

01

ÐL_FTV_2017Đà Lạt Festival Hoa 2017
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

21,23,26/12/2017

KS 2 sao

3.218.000

Đã bao gồm

690.000

0

KS 3* loại 2

3.648.000

1.350.000

02

NT_ÐL_FTVNha Trang - Đà Lạt Festival Hoa 2017
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe

21,23/11/2017

KS 2 sao

3.998.000

Đã bao gồm

900.000

0

KS 3* loại 2

4.590.000

1.770.000

03

ÐL_TET_29_12Đà Lạt Tết Dương Lịch 29_12
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

29/12/2017

KS 2 sao

3.218.000

Đã bao gồm

690.000

0

KS 3* loại 2

3.648.000

1.350.000

04

ÐL_TET_30_12Đà Lạt Tết Dương Lịch 30_12
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

30/12/2017

KS 2 sao

2.510.000

Đã bao gồm

400.000

0

KS 3* loại 2

2.744.000

805.000

05

NT_TET_29_12Nha Trang Tết Dương Lịch 29_12
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

29/12/2017

KS 3* loại 2

3.137.000

Đã bao gồm

1.000.000

0

KS 3* loại 1

3.404.000

1.300.000

06

NT_TET_30_12Nha Trang Tết Dương Lịch 30_12
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

30/12/2017

KS 3* loại 2

3.792.000

Đã bao gồm

1.500.000

0

KS 3* loại 1

4.192.000

1.950.000

07

NT_ÐL_TETNha Trang - Đà Lạt Tết Dương Lịch 2017
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe

28,30/12/2017

KS 2 sao

3.998.000

Đã bao gồm

900.000

0

KS 3* loại 2

4.590.000

1.770.000

08

PT_TETPhan Thiết Tết Dương Lịch 2017
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

30,31/12/2017

KS 3 sao

1.648.000

Đã bao gồm

550.000

0

90

KM_TC-GGMùa Nước Nổi : Tràm Chim Tam Nông - Gáo Giồng
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

KS 2 sao

1.448.000

Đã bao gồm

250.000

0

99

SG-TVSóc Trăng - Trà Vinh
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 sao

999.000

Đã bao gồm

250.000

0

100

SG_TG-BTTiền Giang - Bến Tre
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn

495.000

Đã bao gồm

0

50.000

102

SG-MN_VLVĩnh Long
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,12,18,19,25,26/11/2017

Tiêu chuẩn

876.000

Đã bao gồm

0

50.000

103

SG_ÐTĐồng Tháp - Gáo Giồng
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

12,19,26/11/2017

3,10,17/12/2017

Tiêu chuẩn

595.000

Đã bao gồm

0

50.000

118

TL-CÐLàng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Châu Đốc
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 sao

1.699.000

Đã bao gồm

250.000

0

119

ÐT-CÐ-CTGáo Giồng - Mùa Xuân
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

10,17,24/11/2017

1,8,15,22,29,30/12/2017

KS 2 + 3 sao

2.499.000

Đã bao gồm

500.000

0

120

SG_CTTiền Giang - Cần Thơ
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30,31/12/2017

KS 3 sao

1.295.000

Đã bao gồm

250.000

100.000

KS 4 sao

1.420.000

400.000

121

SG-MN_CÐ-LX Châu Đốc - Long Xuyên
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 2 sao

1.725.000

Đã bao gồm

250.000

100.000

122

TC-GGTràm Chim - Gáo Giồng
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

KS 2 sao

1.668.000

Đã bao gồm

250.000

100.000

140

PQ Phú Quốc
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

10,13,15,17,18,20,22,24,27,29/11/2017

25/12/2017

KS 2 sao

1.998.000

Máy bay

từ

1.386.000

đến

3.310.000

600.000

150.000

KS 3 sao

2.498.000

1.000.000

KS 4 sao

3.478.000

1.900.000

141

SG_ÐBSCL1Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 2 + 3 sao

2.988.000

Đã bao gồm

700.000

200.000

KS 3 + 4 sao

3.884.000

1.300.000

142

SG_ÐBSCL2Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao

5.438.000

Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.500.000

250.000

KS 3 + 4 sao

6.778.000

2.500.000

143

SG_ÐBSCL3Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao

7.450.000

Máy bay

từ

555.000

đến

1.325.000

1.900.000

300.000

KS 3 + 4 sao

9.330.000

3.500.000

144

SG_ÐBSCL4Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe

10,17,24/11/2017

1,8,15,22/12/2017

KS 2 + 3 sao

5.935.000

Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.700.000

250.000

KS 4 sao

7.862.000

3.300.000

145

SG_DBSCL5Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao

5.982.000

Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

1.900.000

0

KS 3 + 4 sao

7.862.000

3.505.000

146

SG_ÐBSCL6Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 2 + 3 sao

5.505.000

Đã bao gồm

1.200.000

300.000

4 sao + 2 sao

6.305.000

1.800.000

147

SG_DBSCL7 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

3/2/2018

KS 2 + 3 sao

3.280.000

Đã bao gồm

850.000

0

KS 4 sao

4.290.000

1.400.000

148

SG_DBSCL8Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

3/2/2018

KS 3 sao

6.278.000

Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

2.050.000

0

KS 4 sao

8.268.000

3.605.000

149

SG_ÐBSCL9Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
(8Ngày - 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao

7.998.000

Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

2.200.000

400.000

KS 3 + 4 sao

9.788.000

3.700.000

180

SG_CG Cần Giờ - Duyên Hải
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn

722.000

Đã bao gồm

0

50.000

181

SG_BCBình Châu
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn

650.000

Đã bao gồm

0

50.000

182

SG_VT Vũng Tàu
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn

495.000

Đã bao gồm

0

50.000

183

SG_VTLHVũng Tàu - Long Hải
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 2 sao

1.544.000

Đã bao gồm

300.000

100.000

KS 3 sao

1.738.000

500.000

185

SG-MN_CÐCôn Đảo
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

13,15,17,20,22,24,27,29/11/2017

KS 3 sao

2.995.000

Máy bay

từ

3.267.000

đến

3.300.000

990.000

150.000

200

SG_PTPhan Thiết - Tà Cú
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 3 sao

1.398.000

Đã bao gồm

300.000

100.000

Resort 3 sao

1.798.000

600.000

Resort 4 sao

2.132.000

850.000

202

SG_PT2Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang Rd
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 3 sao

1.398.000

Đã bao gồm

300.000

100.000

Resort 3 sao

1.798.000

600.000

Resort 4 sao

2.132.000

850.000

204

SG_PRPhan Rang
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

10,17,24/11/2017

KS 2 sao

2.588.000

Đã bao gồm

400.000

150.000

KS 3 sao

2.729.000

600.000

KS 4 sao

3.262.000

1.000.000

205

NT1Nha Trang-1: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

KS 3* loại 2

3.192.000

Đã bao gồm

900.000

200.000

KS 3* loại 1

3.592.000

1.350.000

KS 4 sao

4.312.000

1.890.000

206

NT2Nha Trang - 2: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
(3Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Tàu

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2

2.672.000

Tàu hỏa

720.000Đã bao gồm

600.000

150.000

KS 3* loại 1

2.922.000

900.000

KS 4 sao

3.412.000

1.260.000

207

NT3Nha Trang -3: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
(3Ngày - 3Đêm) Đi: Tàu, về: Tàu

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2

2.050.000

Tàu hỏa

1.440.000

300.000

150.000

KS 3* loại 1

2.097.000

450.000

KS 4 sao

2.394.000

630.000

208

NT4Nha Trang - 4 : Vinpearl Land - Đảo Khỉ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2

3.092.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

900.000

200.000

KS 3* loại 1

3.492.000

1.350.000

KS 4 sao

4.212.000

1.890.000

209

NT5Nha Trang - 5 : Vinpearl Land - Đảo Khỉ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2

2.942.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

900.000

200.000

KS 3* loại 1

3.342.000

1.350.000

KS 4 sao

4.062.000

1.890.000

210

SG_NT6Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe

10,12,15,17,19,22,24,26,29/11/2017

1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29/12/2017

KS 3* loại 2

2.397.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

600.000

150.000

KS 3* loại 1

2.664.000

900.000

KS 4 sao

3.310.000

1.260.000

KS 5 sao

5.564.000

3.600.000

211

SG_NT7Nha Trang - 7
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

10,17,24/11/2017

KS 3* loại 2

2.537.000

Đã bao gồm

600.000

150.000

KS 3* loại 1

2.804.000

900.000

KS 4 sao

3.450.000

1.260.000

KS 5 sao

5.704.000

3.600.000

212

SG_NT8Nha Trang - 8
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9/1/2018

KS 3* loại 2

2.397.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

600.000

150.000

KS 3* loại 1

2.664.000

900.000

KS 4 sao

3.310.000

1.260.000

KS 5 sao

5.564.000

3.600.000

220

ÐL1Đà Lạt 1 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19/12/2017

8/3/2018

KS 2 sao

2.768.000

Đã bao gồm

390.000

200.000

KS 3* loại 2

3.198.000

900.000

KS 3* loại 1

3.628.000

1.170.000

KS 4* loại 2

4.058.000

1.350.000

KS 4* loại 1

4.488.000

1.725.000

221

ÐL2Đà Lạt 2 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

8/3/2018

KS 2 sao

2.668.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

390.000

200.000

KS 3* loại 2

3.098.000

900.000

KS 3* loại 1

3.528.000

1.170.000

KS 4* loại 2

3.958.000

1.350.000

KS 4* loại 1

4.388.000

1.725.000

222

ÐL3Đà Lạt 3- Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

8/3/2018

KS 2 sao

2.488.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

390.000

200.000

KS 3* loại 2

2.918.000

900.000

KS 3* loại 1

3.348.000

1.170.000

KS 4* loại 2

3.778.000

1.350.000

KS 4* loại 1

4.208.000

1.725.000

223

ÐL4Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe

10,12,15,17,19,22,24,26,29/11/2017

1,3,6,8,10,13,15,17,20,22/12/2017

9/3/2018

KS 2 sao

1.768.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000

150.000

KS 3* loại 2

1.994.000

520.000

KS 3* loại 1

2.242.000

780.000

KS 4* loại 2

2.468.000

900.000

KS 4* loại 1

2.794.000

1.150.000

224

ÐL5Đà Lạt - 5
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

10,17,24/11/2017

KS 2 sao

2.068.000

Đã bao gồm

250.000

150.000

KS 3* loại 2

2.294.000

520.000

KS 3* loại 1

2.580.000

780.000

KS 4* loại 2

2.806.000

900.000

KS 4* loại 1

3.132.000

1.150.000

225

ÐL6Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe

11,13,16,18,20,23,25,27,30/11/2017

2/12/2017

4,11/1/2018

KS 2 sao

1.868.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000

150.000

KS 3* loại 2

2.094.000

520.000

KS 3* loại 1

2.342.000

780.000

KS 4* loại 2

2.568.000

900.000

KS 4* loại 1

2.894.000

1.150.000

226

ÐL7Đà Lạt Tiết Kiệm
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

13,14,20,21,27,28/11/2017

KS 1 sao

1.190.000

Đã bao gồm

250.000

0

235

NT-ÐL1Nha Trang - Đà Lạt - 1
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9,23/1/2018

KS 2 sao

3.598.000

Đã bao gồm

500.000

250.000

KS 3* loại 2

3.990.000

1.170.000

KS 3* loại 1

4.645.000

1.650.000

KS 4 sao

4.990.000

2.060.000

236

NT-ÐL2Nha Trang - Đà Lạt - 2
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9/1/2018

KS 2 sao

3.360.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

500.000

250.000

KS 3* loại 2

4.015.000

1.170.000

KS 3* loại 1

4.525.000

1.650.000

KS 4 sao

5.110.000

2.060.000

237

NT-ÐL3Nha Trang - Đà Lạt - 3
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9/1/2018

KS 2 sao

3.230.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

500.000

250.000

KS 3* loại 2

3.885.000

1.170.000

KS 3* loại 1

4.395.000

1.650.000

KS 4 sao

4.980.000

2.060.000

238

NT-ÐL4Nha Trang - Đà Lạt - 4
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe

10,12,15,17,19,22,24,26,29/11/2017

1,27/12/2017

3,10/1/2018

KS 2 sao

2.842.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

375.000

200.000

KS 3* loại 2

3.278.000

900.000

KS 3* loại 1

3.678.000

1.200.000

KS 4 sao

4.077.000

1.890.000

240

SG_PYQNNha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe

20/12/2017

KS 3 sao

3.868.000

Đã bao gồm

980.000

0

KS 4 sao

4.798.000

1.450.000

243

SG_PT-NT-ÐLPhan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe

11,14,18,21,25,28/11/2017

KS 3 sao

6.074.000

Đã bao gồm

1.770.000

300.000

KS 4 sao

7.594.000

2.910.000

244

SG_PT-ÐLPhan Thiết - Đà Lạt
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

16,23,30/11/2017

KS 3 sao

3.198.000

Đã bao gồm

900.000

200.000

KS 4 sao

4.274.000

1.650.000

250

SG_BMT1Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe

10,17,24/11/2017

2/1/2018

KS 2 + 3 sao

4.760.000

Đã bao gồm

1.010.000

250.000

252

SG-MTTN_BMT3Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

10,17,24/11/2017

Đạt chuẩn

4.115.000

Máy bay

từ

1.660.000

đến

3.300.000

735.000

200.000

255

SG_BMT6Buôn Mê Thuột - 6
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

10,17,24/11/2017

Đạt chuẩn

2.375.000

Đã bao gồm

475.000

150.000

260

ÐN-H-TÐĐà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

12,16,19,26/11/2017

3,7,10,14,17,21,28,31/12/2017

4,7,11,14,18,21,25/1/2018

KS 3 sao

3.698.000

 

750.000

0

KS 4 sao

4.648.000

1.550.000

262

BN-H-TÐBà Nà - Huế - Động Thiên Đường
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

10,13,17,20,24,27/11/2017

1,4,8,11,15,18,22,25,29/12/2017

KS 3 sao

2.998.000

 

500.000

0

KS 4 sao

3.498.000

900.000

265

SG_DN-HA-H-TDĐà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao

5.078.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000

0

KS 4 sao

6.078.000

1.875.000

266

SG_DN-HA-HĐà Đẵng - Hội An - Huế
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao

4.178.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000

0

KS 4 sao

5.178.000

1.375.000

267

SG_H-TD-DN-HA Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

11,25/11/2017

2,25/12/2017

13,29/1/2018

KS 3 sao

5.078.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000

0

KS 4 sao

6.078.000

1.875.000

268

SG_-H-TD-DN-HA.2Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

25/11/2017

2,25/12/2017

13,29/1/2018

KS 3 sao

4.178.000

Máy bay

từ

1.351.000

đến

4.340.000

675.000

0

KS 4 sao

5.178.000

1.375.000

269

SG_DN-H-TDĐà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

10,24/11/2017

1,24/12/2017

12,28/1/2018

KS 3 sao

4.178.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000

0

KS 4 sao

5.178.000

1.375.000

270

SG_DN-HĐà Nẵng - Huế
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

10,24/11/2017

1,24/12/2017

12,28/1/2018

KS 3 sao

3.278.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

450.000

0

KS 4 sao

4.278.000

900.000

271

SG_DN_HAĐà Nẵng - Hội An - Bà Nà
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao

1.480.000

 

300.000

0

KS 4 sao

1.680.000

500.000

280

SG_NT-DN-H-TDNha Trang - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

21,28/11/2017

16/12/2017

KS 3 sao

7.865.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.575.000

0

KS 4 sao

9.678.000

3.135.000

281

SG_NT-DN-HA-HNha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

21,28/11/2017

16/12/2017

KS 3 sao

6.965.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.275.000

0

KS 4 sao

8.778.000

2.635.000

282

SG_NT-DL-DN-H-TDNha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(9Ngày - 8Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

9,23/1/2018

KS 3 sao

9.364.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

2.145.000

0

KS 4 sao

11.458.000

3.935.000

283

SG_NT-DL-DN-HNha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
(8Ngày - 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

9,23/1/2018

KS 3 sao

8.464.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.845.000

0

KS 4 sao

10.558.000

3.435.000

284

SG_DL-DN-H-TDĐà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

14,21,28/11/2017

8/3/2018

KS 3 sao

7.522.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.495.000

0

KS 4 sao

8.879.000

2.775.000

285

SG_DL-DN-HĐà Lạt - Đà Nẵng - Huế
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

14,21,28/11/2017

8/3/2018

KS 3 sao

6.622.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.195.000

0

KS 4 sao

7.979.000

2.275.000

300

SG_NT-DN-H-TD-HN-SP Nha Trang - Huế - Hà Nội - Sapa
(14Ngày - 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

 

KS 3 sao

16.364.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.525.000

0

KS 4 sao

20.326.000

5.205.000

301

SG_NT-DN-H-TD-HN-HLNha Trang - Huế - Hà Nội
(11Ngày - 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

 

KS 3 sao

12.664.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.225.000

0

KS 4 sao

16.376.000

4.725.000

302

SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-SPNha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
(16Ngày - 15Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

23/1/2018

KS 3 sao

17.860.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

3.395.000

0

KS 4 sao

22.106.000

6.505.000

303

SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-HLNha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội
(13Ngày - 12Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

9,23/1/2018

KS 3 sao

14.160.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

3.095.000

0

KS 4 sao

18.156.000

6.005.000

304

SG_DL-DN-H-TD-HN-SPĐà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
(14Ngày - 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

8/3/2018

KS 3 sao

16.020.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.445.000

0

KS 4 sao

19.528.000

4.845.000

305

SG_DL-DN-H-HN-HLĐà Lạt - Huế - Hà Nội
(11Ngày - 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

8/3/2018

KS 3 sao

12.320.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.145.000

0

KS 4 sao

15.578.000

4.365.000

310

SG_DN-H-HN-SPĐà Nẵng - Huế - Hà Nội - Sapa
(12Ngày - 11Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao

13.726.000

Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

2.225.000

0

KS 4 sao

16.876.000

4.445.000

311

SG_DN-H-HN-HLĐà Nẵng - Huế - Hà Nội
(9Ngày - 8Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

23/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao

10.026.000

Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

1.975.000

0

KS 4 sao

12.926.000

3.945.000

350

SG_HN-HL-SP Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

5,28/12/2017

1/2/2018

KS 3 sao

7.998.000

Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

1.250.000

0

KS 4 sao

9.648.000

2.570.000

351

SG-MB_HN-SP-HLHà Nội - Sapa - Đỉnh Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

8,31/12/2017

4/2/2018

KS 3 sao

7.798.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.250.000

0

KS 4 sao

9.348.000

2.570.000

352

SG_HN-HLHà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

14/11/2017

5,28/12/2017

1/2/2018

KS 2 sao

3.998.000

Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

750.000

0

KS 3 sao

4.298.000

950.000

KS 4 sao

5.698.000

2.070.000

353

SG-MB_LC-SPLào Cai - Sapa( Đón Khách Tại Ga )
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Tuỳ chọn

 

KS 3 sao

3.700.000

 

250.000

0

KS 4 sao

3.950.000

500.000

355

HNSPHL-XHà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

11,13,15,18,20,22,25,27,29/11/2017

2,4,6,9,11,13,14,16,18,20,23,25,27,30/12/2017

KS 3 sao

5.790.000

Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

1.400.000

0

KS 4 sao

6.990.000

2.600.000

356

HNSP-XHà Nội - Sapa
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

11,13,15,18,20,22,25,27,29/11/2017

2,4,6,9,11,13,14,16,18,20,23,25,27,30/12/2017

KS 3 sao

2.999.000

Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

675.000

0

KS 4 sao

3.499.000

1.163.000

357

HNHL-XHà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

13,15,17,20,22,24,27,29/11/2017

1,4,6,8,11,13,15,16,18,20,22,25,27,29/12/2017

1/1/2018

KS 3 sao

3.516.000

Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

650.000

0

KS 4 sao

3.999.000

1.213.000

400

HN-MB_NBTràng An - Hoa Lư - Bái Đính
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

Tiêu chuẩn

698.000

Đã bao gồm

0

0

401

HN-MB_HLHà Nội - Yên Tử - Hạ Long
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

KS 3 sao

1.950.000

Đã bao gồm

300.000

0

KS 4 sao

2.250.000

600.000

402

HN-SPHà Nội - Lào Cai - Sapa
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

4.200.000

Máy bay

từ

2.298.000

đến

5.994.000

250.000

0

KS 4 sao

4.450.000

500.000

405

SG_TKÐBHà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

12,19,26/11/2017

KS 3 sao

2.350.000

Đã bao gồm

950.000

0

405

SG_TKÐBHà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

12,19,26/11/2017

KS 3 sao

2.350.000

Đã bao gồm

950.000

0

409

SG_ÐBHà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Kạn
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

Đạt chuẩn

6.050.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.250.000

250.000

411

SG_TBHà Nội- Sơn La - Điện Biên - Mai Châu
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

Tiêu chuẩn

4.590.000

Đã bao gồm

650.000

200.000

412

TBMùa Vàng Tây Bắc - Sapa
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

Đạt chuẩn

3.160.000

Máy bay

từ

2.700.000

đến

4.700.000

750.000

0