icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Mr Trung)  
Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Phương tiện: Thuyền.