icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Hotline)  

Tour Xem Nhiều

HÀN QUỐC

NHẬT BẢN
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

-

Giá:

22.900.000 VNĐ

SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND ( T9-T10 - T11/ 2019 )
Phương tiện:   

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

23.100.000 VNĐ

22.900.000 VNĐ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

-

Giá:

12.900.000 VNĐ

CT2: SEOUL – ĐẢO NAMI – CẦU KÍNH - EVERLAND – SHOPPING 2019
Phương tiện:   

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

13.200.000 VNĐ

12.900.000 VNĐ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

-

Giá:

13.900.000 VNĐ

CT1: SEOUL – ĐẢO NAMI – CẦU KÍNH - EVERLAND – SHOPPING 2019
Phương tiện:   

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

14.200.000 VNĐ

13.900.000 VNĐ

Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm

-

Giá:

13.900.000 VNĐ

CT2: SEOUL – LÀNG CỔ BUKCHON EVERLAND–ĐẢO NAMI 2019
Phương tiện:   

Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm

14.100.000 VNĐ

13.900.000 VNĐ

Thời gian: 4 NGÀY 4 ĐÊM

-

Giá:

13.990.000 VNĐ

CT1 : KHÁM PHÁ XỨ SỞ KIM CHI HÈ 2019
Phương tiện:   

Thời gian: 4 NGÀY 4 ĐÊM

14.500.000 VNĐ

13.990.000 VNĐ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

-

Giá:

14.900.000 VNĐ

KHÁM PHÁ XỨ SỞ KIM CHI MÙA HOA ANH ĐÀO THÁNG 3/2019
Phương tiện:   

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

15.200.000 VNĐ

14.900.000 VNĐ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

-

Giá:

13.990.000 VNĐ

SEOUL – NAMI – EVERLAND
Phương tiện:   

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

15.400.000 VNĐ

13.990.000 VNĐ