icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Mr Trung)  

Tour Xem Nhiều

TOUR MIỀN BẮC

Tour miền BẮC
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

-

Giá:

Liên hệ

VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC
Phương tiện:   

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Giá: Liên hệ
Thời gian:

-

Giá:

4.090.000 VNĐ

Hà Nội - Sapa - Mù Cang Chải - Ngọc Chiến
Phương tiện:   

Thời gian:

4.290.000 VNĐ

4.090.000 VNĐ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

-

Giá:

2.390.000 VNĐ

Hà Nội - Ngọc Chiến - Bản Lướt - Mù Cang Chải
Phương tiện:  

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

2.580.000 VNĐ

2.390.000 VNĐ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

-

Giá:

2.550.000 VNĐ

Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Cột cờ Lũng Cú
Phương tiện:   

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

2.800.000 VNĐ

2.550.000 VNĐ

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

-

Giá:

1.800.000 VNĐ

Mù Căng Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ
Phương tiện:   

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

1.800.000 VNĐ

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

-

Giá:

Liên hệ

Thiên đường thảo nguyên Mộc Châu
Phương tiện:  

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Giá: Liên hệ
Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

-

Giá:

8.418.000 VNĐ

Hà Nội - Fansipan - Sapa -Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử
Phương tiện:  

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

8.818.000 VNĐ

8.418.000 VNĐ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

-

Giá:

6.270.000 VNĐ

Hà Nội - Hạ Long - Sapa . Tham quan thắng cảnh của miền Bắc
Phương tiện:    

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

7.200.000 VNĐ

6.270.000 VNĐ