icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Mr Trung)  
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Máy bay. Xe khách.