icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Hotline)  
Thời gian:
Phương tiện: Máy bay. Xe khách. 

(Click vào chương trình xem nội dung)

CHÙM TOUR SAPA HÀNG NGÀY & SAPA - BẮC HÀ HÀNG TUẦN
STT Mã hệ thống Tên chương trình (Click xem nội dung) Khởi hành Giá public Giá khuyến mãi Trẻ em Single
1 HAN.SPA.011 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 2 ngày 1 đêm (khách sạn 2 sao) Hàng ngày 1.300 1.200 750 250
2 HAN.SPA.012 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 2 ngày 1 đêm (khách sạn 3 sao) Hàng ngày 1.450 1.350 863 300
3 HAN.SPA.013 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 2 ngày 1 đêm (khách sạn 4 sao) Hàng ngày 1.900 1.800 1.163 450
4 HAN.SPA.021 Sapa - Hàm Rồng - Fansipan 2 ngày 1 đêm (khách sạn 2 sao) Hàng ngày 1.330 1.230 773 250
5 HAN.SPA.022 Sapa - Hàm Rồng - Fansipan 2 ngày 1 đêm (khách sạn 3 sao) Hàng ngày 1.480 1.380 885 300
6 HAN.SPA.023 Sapa - Hàm Rồng - Fansipan 2 ngày 1 đêm (khách sạn 4 sao) Hàng ngày 1.940 1.840 1.193 450
7 HAN.SPA.071 Sapa - Cát Cát - Fansipan 2 ngày 1 đêm (khách sạn 2 sao) Hàng ngày 1.330 1.230 773 250
8 HAN.SPA.072 Sapa - Cát Cát - Fansipan 2 ngày 1 đêm (khách sạn 3 sao) Hàng ngày 1.480 1.380 885 300
9 HAN.SPA.073 Sapa - Cát Cát - Fansipan 2 ngày 1 đêm (khách sạn 4 sao) Hàng ngày 1.940 1.840 1.193 450
10 HAN.SPA.031 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan 3 ngày 2 đêm (khách sạn 2 sao) Hàng ngày 1.850 1.750 1.088 500
11 HAN.SPA.032 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan 3 ngày 2 đêm (khách sạn 3 sao) Hàng ngày 2.090 1.990 1.268 600
12 HAN.SPA.033 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan 3 ngày 2 đêm (khách sạn 4 sao) Hàng ngày 2.840 2.740 1.793 900
13 HAN.SPA.041 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan - Chợ Bắc Hà 3 ngày 2 đêm (ks 2 sao) Thứ 6 2.150 2.050 1.313 500
14 HAN.SPA.042 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan - Chợ Bắc Hà 3 ngày 2 đêm (ks 3 sao) Thứ 6 2.390 2.290 1.493 600
15 HAN.SPA.043 Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan - Chợ Bắc Hà 3 ngày 2 đêm (ks 4 sao) Thứ 6 3.240 3.140 2.093 900
16 HAN.SPA.051 Sapa - Hàm Rồng - Fansipan - Chợ Bắc Hà 3 ngày 2 đêm (ks 2 sao) Thứ 7 2.080 1.980 1.260 500
17 HAN.SPA.052 Sapa - Hàm Rồng - Fansipan - Chợ Bắc Hà 3 ngày 2 đêm (ks 3 sao) Thứ 7 2.320 2.220 1.440 600
18 HAN.SPA.053 Sapa - Hàm Rồng - Fansipan - Chợ Bắc Hà 3 ngày 2 đêm (ks 4 sao) Thứ 7 3.170 3.070 2.040 900
19 HAN.SPA.061 Sapa - Fansipan - Chợ Bắc Hà 2 ngày 1 đêm (ks 2 sao) Thứ 7 1.660 1.560 945 250
20 HAN.SPA.062 Sapa - Fansipan - Chợ Bắc Hà 2 ngày 1 đêm (ks 3 sao) Thứ 7 1.810 1.710 1.058 300
21 HAN.SPA.063 Sapa - Fansipan - Chợ Bắc Hà 2 ngày 1 đêm (ks 4 sao) Thứ 7 2.270 2.170 1.365 450