icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Mr Trung)  

Tour Xem Nhiều

CAMPUCHIA

CAMPUCHIA
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

-

Giá:

3.800.000 VNĐ

SIEM RIEP - PHNOM PENM ( ANGKOR - HUYỀN BÍ ) 2018
Phương tiện:  

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

3.950.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

-

Giá:

4.900.000 VNĐ

Campuchia (Phnom Penh - Sihanouk Ville - Kohrong Salem - Bokor)
Phương tiện:  

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

4.900.000 VNĐ