icon
0949 970 654 - 0961 8666 34  (Mr Trung)  

Tour Xem Nhiều

SINGAPORE

ĐÔNG NAM Á
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

-

Giá:

7.490.000 VNĐ

SINGAPORE - MAYLAYSIA (HÈ 2019)
Phương tiện:   

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

7.990.000 VNĐ

7.490.000 VNĐ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

-

Giá:

9.290.000 VNĐ

MỘT HÀNH TRÌNH HAI QUỐC GIA ( SINGAPORE - MAYLAYSIA )
Phương tiện:   

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

9.790.000 VNĐ

9.290.000 VNĐ